Rodinná opera Čarokraj | 24. - 26.6.2016 | Národní divadlo, Praha

Nová rodinná opera Čarokraj 

vzniká podle populární knížky anglického spisovatele Geralda Durrella Mluvící balík ve spolupráci mladého hudebního skladatele a dirigenta Marka Ivanoviće, scénáristy Ivana Arsenjeva a bratrů Formanových, kteří v Národním divadle slavili úspěch inscenací Glassovy opery Kráska a zvíře a jazzové buffopery Dobře placená procházka.
 
Když v roce 1974 vydal britský spisovatel a přírodovědec Gerald Durrell svou knihu Mluvící balík, stal se pro své čtenáře objevitelem fantastické říše s názvem Mytologie, v níž žijí bájní tvorové a bytosti, rostou podivuhodné květiny a vládnou neobvyklé přírodní zákony. 
 
O několik desítek let později se tým v čele se skladatelem Markem Ivanovićem a bratry Petrem a Matějem Formanovými rozhodl v Durrellově bádání po svém pokračovat. V podzemí Národního divadla objevili tajný vchod do Mytologie, pro niž zavedli český název Čarokraj, a jali se zkoumat, co se tam od Durrellových dob odehrálo nového. Zjistili, že mytologické bytosti se dorozumívají zpěvem a že se každých padesát let scházejí k velké slavnosti, při níž jsou noví obyvatelé zapisováni do kouzelné Zpívající knihy. Náš badatelský tým se rozhodl fantastické tvory přemluvit a přivést je na samotné jeviště Národního divadla před zraky malých i velkých diváků. 
 
Složení tvůrčího uskupení je zárukou nevšední, vtipné a divadelně působivé inscenace. Durrellova kniha je psána na půdorysu klasické dětské literatury „fantasy" - děti pronikají zásluhou neobvyklého setkání s mluvícím ptákem do říše Fantazie, která je zmítána vnitřními spory a v níž je potřeba nastolit spravedlnost a pořádek. Autor nechává volně plynout svoji obraznost a čtenář se setkává s řadou přátelských i nepřátelských pohádkových bytostí, které ovšem mezi sebou řeší v podstatě velmi „lidské" spory. Kontrast mezi obyčejným a pohádkovým prostředím autorům vznikající opery připomíná podobný kontrast mezi „normálním" světem a „podivuhodným" světem opery. Operní dramatizace Durrella má tedy mimo jiné mít s ohledem na mladé a nejmladší diváky i příjemně didaktický smysl - být zábavným průvodcem po světě opery, který má své „fantastické" zákonitosti a v němž je leccos možné...
 
Vypravte se s námi do Čarokraje a kromě slavnosti tajemných zvířat a bytostí navštivte i tajemné podzemí Národního divadla! Poslechněte si, jak se zpívá v Čarokraji!
 
Předprodej vstupenek byl ukončen.